Cơ quan cấp huyện, xã
DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa Mức độ 3 An toàn lao động - Vệ sinh lao động Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Hỗ trợ huấn luyện thông qua Tổ chức huấn luyện cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động Mức độ 3 An toàn lao động - Vệ sinh lao động Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh nghề nghiệp; chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN) Mức độ 3 An toàn lao động - Vệ sinh lao động Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Hỗ trợ kinh phí kinh huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp Mức độ 3 An toàn lao động - Vệ sinh lao động Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Khai báo đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động Mức độ 3 An toàn lao động - Vệ sinh lao động Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết
6 121. Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Mức độ 2 An toàn thực phẩm Sở Công Thương Chi tiết
7 ATTP1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Mức độ 3 An toàn thực phẩm Sở Công Thương Nộp hồ sơ Chi tiết
8 ATTP2.1. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện (Trường hợp cấp lại do Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng) Mức độ 3 An toàn thực phẩm Sở Công Thương Nộp hồ sơ Chi tiết
9 ATTP2.2. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện (Trường hợp cơ sở thay đổi địa điểm sản xuất; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực)) Mức độ 3 An toàn thực phẩm Sở Công Thương Nộp hồ sơ Chi tiết
10 ATTP2.3. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện (Trường hợp đề nghị cấp lại do cơ sở có thay đổi tên cơ sở nhưng không thay đổi chủ cơ sở, địa chỉ, địa điểm và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh) Mức độ 3 An toàn thực phẩm Sở Công Thương Nộp hồ sơ Chi tiết
11 ATTP2.4. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cTrường hợp cơ sở thay đổi chủ cơ sở nhưng không thay đổi tên cơ sở, địa chỉ, địa điểm và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh)ơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện ( Mức độ 3 An toàn thực phẩm Sở Công Thương Nộp hồ sơ Chi tiết
12 16. Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi Mức độ 2 An toàn thực phẩm và dinh dưỡng Sở Y tế Chi tiết
13 17. Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi Mức độ 2 An toàn thực phẩm và dinh dưỡng Sở Y tế Chi tiết
14 18. Đăng ký nội dung quảng cáo đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi Mức độ 2 An toàn thực phẩm và dinh dưỡng Sở Y tế Chi tiết
15 19. Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 3 An toàn thực phẩm và dinh dưỡng Sở Y tế Nộp hồ sơ Chi tiết
16 Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Mức độ 4 Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết
17 Cho phép họp báo (nước ngoài) Mức độ 3 Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết
18 Cho phép họp báo (trong nước) Mức độ 4 Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết
19 Thay đổi nội dung ghi trong Giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Mức độ 4 Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết
20 Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Mức độ 3 Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết
Lượt truy cập
239779

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đơn vị quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ

Địa chỉ: 3A Nguyễn Trãi, P. An Hội, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

Điện thoại: (0292) - 3811502      (0292) - 3899288