CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Thông báo hoạt động khuyến mại Toàn trình Toàn trình Xúc tiến thương mại Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
2 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam Toàn trình Toàn trình Xúc tiến thương mại Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
3 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Một phần Một phần Lưu thông hàng hóa trong nước Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
4 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Một phần Một phần Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
5 Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Một phần Một phần Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
6 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Một phần Một phần Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
7 Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Một phần Một phần Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
8 Đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi Toàn trình Toàn trình An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng Cơ quan chức năng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định, Sở Y tế - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
9 Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Một phần Một phần Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
10 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Toàn trình Toàn trình Thương mại quốc tế Sở Công thương, Ban quản lý khu kinh tế - tỉnh Quảng Bình, Ban Quản lý Khu chế xuất- Khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ