CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Hồ sơ khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần Một phần Cung cấp TT Giám định y khoa Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh, Sở Y tế - Thành phố Cần Thơ Chi tiết Liên hệ
2 Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; cấp sổ bảo hiểm xã hội Một phần Một phần Thu BHXH, BHYT, BHTN, BH tai nạn lao động, BNN Bảo hiểm xã hội cấp huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ