HỎI ĐÁP
TIẾP NHẬN HỎI ĐÁP
Chữ để nhận dạng Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA
HỎI ĐÁP ĐÃ TRẢ LỜI
 

Làm hộ chiếu online

Ngày gửi: 17/04/2024 Tên Công Dân/ Doanh Nghiệp/ Tổ Chức: Lê Nguyễn Bá Văn

Nội dung: Tôi cần biết thông tin làm hộ chiếu online. Tôi đã vào cổng Thông tin điện tử nhưng không đăng ký được mong được giải đáp

Xem trả lời
Cổng dịch vụ công Cần Thơ không hỗ trợ làm thủ tục cấp hộ chiếu online.
Thủ tục thuộc thẩm quyền của Bộ Công an
Xin vui lòng truy cập đường link sau để thực hiện:
https://dichvucong.bocongan.gov.vn/bocongan/bothutuc?muc_do=MUC_DO_3,MUC_DO_4
Ngày trả lời: 10/05/2024 Đơn vị trả lời: Admin Quận Cái Răng