Thủ tục hành chính
Mã TTHC
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Cấp thực hiện
Đối tượng thực hiện
STT Mã số Tên Cơ quan ban hành LinhVuc
1 1.000016.000.00.00.H13 Thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh) Sở Kế hoạch và Đầu tư Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
2 1.000019.000.00.00.H13 Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trồng trọt
3 1.000028.000.00.00.H13 Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam Đường bộ
4 1.000029.000.00.00.H13 Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Đại học
5 1.000031.000.00.00.H13 Thủ tục đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Giáo dục nghề nghiệp
6 1.000036.000.00.00.H13 Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trồng trọt
7 1.000043.000.00.00.H13 Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Đại học
8 1.000067.000.00.00.H13 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
9 1.000073.000.00.00.H13 Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
10 1.000091.000.00.00.H13 Thủ tục Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Phòng, chống tệ nạn xã hội
11 1.000101.000.00.00.H13 Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại diện người khuyết tật (cá nhân, cơ quan, tổ chức) không đồng ý với kết luận của Hội đồng Giám định y khoa đã ban hành Biên bản khám giám định Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Giám định y khoa
12 1.000104.000.00.00.H13 Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành phố Cần Thơ Lữ hành
13 1.000105.000.00.00.H13 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Việc làm
14 1.000123.000.00.00.H13 Thủ tục Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Phòng, chống tệ nạn xã hội
15 1.000132.000.00.00.H13 Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Phòng, chống tệ nạn xã hội
16 1.000138.000.00.00.H13 Chia, tách, sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Cơ quan chức năng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định Giáo dục nghề nghiệp
17 1.000142.000.00.00.H13 Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Sở Khoa học và Công nghệ Khoa học và công nghệ
18 1.000154.000.00.00.H13 Cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài Cơ quan chức năng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định Giáo dục nghề nghiệp
19 1.000160.000.00.00.H13 Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Cơ quan chức năng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định Giáo dục nghề nghiệp