CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Cấp lại Giấy phép lái xe Một phần Cung cấp TT Đường bộ Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải - Thành phố Cần Thơ Chi tiết Liên hệ
2 Cấp Giấy phép lái xe quốc tế Toàn trình Toàn trình Đường bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
3 Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Toàn trình Toàn trình Đường bộ Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
4 Cấp mới Giấy phép lái xe Một phần Cung cấp TT Đường bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải - Thành phố Cần Thơ Chi tiết Liên hệ
5 Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế Toàn trình Toàn trình Đường bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
6 Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Một phần Cung cấp TT Đăng kiểm các đơn vị đăng kiểm Chi tiết Liên hệ