CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở Toàn trình Toàn trình Giáo dục trung học Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
2 Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông Toàn trình Toàn trình Thi, tuyển sinh Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
3 Đăng ký xét tuyển trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non Toàn trình Toàn trình Thi, tuyển sinh Cơ sở giáo dục phổ thông, Trường Đại học, Trường Cao đẳng, Sở Giáo dục đào tạo, Trường Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
4 Xét tuyển sinh vào trường PTDTNT Toàn trình Toàn trình Thi, tuyển sinh Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
5 Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Một phần Cung cấp TT Thi, tuyển sinh Trung tâm sát hạch Chi tiết Liên hệ