CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Toàn trình Toàn trình Văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo, Cơ sở giáo dục phổ thông, Phòng Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
2 Công nhận bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam Toàn trình Toàn trình Văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
3 Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông Toàn trình Toàn trình Thi, tuyển sinh Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ