CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Toàn trình Toàn trình Văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo, Cơ sở giáo dục phổ thông, Phòng Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
2 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông. Toàn trình Toàn trình Giáo dục trung học Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
3 Đề nghị miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học Toàn trình Toàn trình Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
4 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo Toàn trình Toàn trình Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
5 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. Toàn trình Toàn trình Giáo dục trung học Phòng Giáo dục & Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
6 Công nhận bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam Toàn trình Toàn trình Văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
7 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục Toàn trình Toàn trình Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
8 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Một phần Một phần Giáo dục tiểu học Cơ sở giáo dục phổ thông Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
9 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở Toàn trình Toàn trình Giáo dục trung học Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
10 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người Toàn trình Toàn trình Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
11 Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất ít người Toàn trình Toàn trình Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
12 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh Toàn trình Toàn trình Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
13 Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông Toàn trình Toàn trình Thi, tuyển sinh Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
14 Đăng ký xét tuyển trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non Toàn trình Toàn trình Thi, tuyển sinh Cơ sở giáo dục phổ thông, Trường Đại học, Trường Cao đẳng, Sở Giáo dục đào tạo, Trường Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
15 Xét tuyển sinh vào trường PTDTNT Toàn trình Toàn trình Thi, tuyển sinh Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
16 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Một phần Cung cấp TT Giáo dục nghề nghiệp Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Chi tiết Liên hệ
17 Xét, cấp học bổng chính sách Một phần Một phần Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Lao động TB&XH, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Thành phố Cần Thơ, Sở Nội vụ - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
18 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số Toàn trình Toàn trình Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
19 Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Một phần Cung cấp TT Thi, tuyển sinh Trung tâm sát hạch Chi tiết Liên hệ
20 Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông Toàn trình Toàn trình Thi, tuyển sinh Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ