CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học Toàn trình Toàn trình Các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo, Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
2 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục Toàn trình Toàn trình Các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo, Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
3 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương/ Sở An toàn thực phẩm/Ban Quản lý an toàn thực phẩm thực hiện Một phần Một phần An toàn thực phẩm Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
4 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Toàn trình Toàn trình Các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
5 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Một phần Một phần Các cơ sở giáo dục khác Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
6 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Một phần Một phần Các cơ sở giáo dục khác Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
7 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại Toàn trình Toàn trình Các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo, Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
8 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên Toàn trình Toàn trình Các cơ sở giáo dục khác Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
9 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Một phần Một phần Các cơ sở giáo dục khác Phòng Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
10 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Toàn trình Toàn trình Giáo dục mầm non Phòng Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
11 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Toàn trình Toàn trình Giáo dục tiểu học Phòng Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
12 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Toàn trình Toàn trình Giáo dục trung học Phòng Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
13 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Một phần Một phần Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
14 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Toàn trình Toàn trình Các cơ sở giáo dục khác Phòng Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
15 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Một phần Một phần Giáo dục mầm non Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
16 Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Toàn trình Toàn trình Giáo dục nghề nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
17 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Một phần Một phần Giáo dục trung học Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
18 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Một phần Một phần Các cơ sở giáo dục khác Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
19 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại Toàn trình Toàn trình Các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
20 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục Toàn trình Toàn trình Các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ