Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 3 Chứng thực Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
2 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Mức độ 4 Việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Thành phố Cần Thơ, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
3 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. Mức độ 3 Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
4 Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần Mức độ 3 Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
5 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Mức độ 4 Việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
6 Khai báo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động Mức độ 4 An toàn, vệ sinh lao động Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
7 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Mức độ 4 Việc làm Trung tâm Dịch vụ đào tạo và tư vấn việc làm Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
8 Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Mức độ 3 Người có công Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
9 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Mức độ 4 Lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
10 Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp Mức độ 4 Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
11 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Mức độ 4 Việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Thành phố Cần Thơ, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
12 Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (cấp Tỉnh). Mức độ 4 Việc làm Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ - Thành phố Cần Thơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
13 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Mức độ 4 Việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Thành phố Cần Thơ, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
14 Di chuyển hồ sơ khi người hưởng trợ cấp ưu đãi thay đổi nơi thường trú Mức độ 3 Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
15 Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Mức độ 3 Người có công Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
16 Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi nơi khác theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Mức độ 3 Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
17 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp Mức độ 4 Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
18 Sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công Mức độ 3 Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
19 Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em Mức độ 4 Bảo trợ xã hội Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã., Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Cơ sở trợ giúp xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
20 Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ Mức độ 3 Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ