CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Một phần Một phần Chứng thực Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
2 Cấp lại Giấy phép lái xe Một phần Một phần Đường bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
3 Cấp lại Giấy phép xe tập lái Toàn trình Toàn trình Đường bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
4 Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương Toàn trình Toàn trình Quản lý chất lượng công trình xây dựng Sở Xây dựng - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
5 Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ Toàn trình Toàn trình Đường bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
6 Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Một phần Một phần Đường bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
7 Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (cấp tỉnh) Một phần Một phần Hoạt động xây dựng Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
8 Cấp Giấy phép lái xe quốc tế Một phần Một phần Đường bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Chi tiết Liên hệ
9 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng:điều chỉnh Một phần Một phần Hoạt động xây dựng Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
10 Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa Toàn trình Toàn trình Đường thủy nội địa Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Sở Giao thông vận tải Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
11 Cấp Giấy phép xe tập lái Toàn trình Toàn trình Đường bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
12 Cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án): Một phần Một phần Hoạt động xây dựng Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ - Thành phố Cần Thơ, Sở Công thương Chi tiết Liên hệ
13 Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính Một phần Một phần Đường thủy nội địa Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Sở Giao thông vận tải TP.Đà Nẵng Chi tiết Liên hệ
14 Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa Toàn trình Toàn trình Đường thủy nội địa Sở Giao thông vận tải Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
15 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất Một phần Một phần Đường bộ Sở Giao thông vận tải Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
16 Cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải) Toàn trình Toàn trình Đường bộ Sở Giao thông vận tải - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
17 Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố Một phần Một phần Đường bộ Sở Giao thông vận tải Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
18 Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Một phần Một phần Đường bộ Sở Giao thông vận tải Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
19 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu Một phần Một phần Đường bộ Sở Giao thông vận tải Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
20 Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp Một phần Một phần Đường bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ