Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Loại dịch vụ bưu điện Chọn
1 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y Mức độ 2 Chăn nuôi và Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
2 Cấp Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp thành phố (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y) Mức độ 3 Chăn nuôi và Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản) Mức độ 2 Chăn nuôi và Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
4 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận Mức độ 2 Chăn nuôi và Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
5 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống) Mức độ 2 Chăn nuôi và Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
6 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn Mức độ 2 Chăn nuôi và Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
7 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận Mức độ 2 Chăn nuôi và Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
8 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại Mức độ 2 Chăn nuôi và Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
9 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Mức độ 3 Chăn nuôi và Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh Mức độ 2 Chăn nuôi và Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
11 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh Mức độ 2 Chăn nuôi và Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
12 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y Mức độ 3 Chăn nuôi và Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nộp hồ sơ Chi tiết
13 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (Trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y) Mức độ 3 Chăn nuôi và Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nộp hồ sơ Chi tiết
14 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản Mức độ 2 Chăn nuôi và Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
15 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn Mức độ 2 Chăn nuôi và Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
16 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (Trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận Mức độ 2 Chăn nuôi và Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
17 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Mức độ 3 Chăn nuôi và Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nộp hồ sơ Chi tiết
18 Gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp thành phố (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y) Mức độ 3 Chăn nuôi và Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nộp hồ sơ Chi tiết
19 Kiểm dịch đối với động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm Mức độ 2 Chăn nuôi và Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
20 Thông báo công bố hợp quy đối với sản phẩm thức ăn chăn nuôi Mức độ 2 Chăn nuôi và Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết