Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Loại dịch vụ bưu điện Chọn
1 Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho tất cả các loại phương tiện thủy nội địa Mức độ 2 Đăng kiểm Sở Giao thông vận tải Chi tiết
2 Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong kiểm tra lưu hành xe chở người bốn bánh có gắn động cơ Mức độ 2 Đăng kiểm Sở Giao thông vận tải Chi tiết
3 Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo Mức độ 2 Đăng kiểm Sở Giao thông vận tải Trả kết quả tại nhà Chi tiết
4 Cấp Giấy chứng nhận lưu hành, tem lưu hành cho xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ Mức độ 2 Đăng kiểm Sở Giao thông vận tải Chi tiết
5 Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới Mức độ 2 Đăng kiểm Sở Giao thông vận tải Chi tiết
6 Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo Mức độ 2 Đăng kiểm Sở Giao thông vận tải Chi tiết
7 Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Mức độ 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
8 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn Mức độ 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
9 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu Mức độ 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
10 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng Mức độ 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
11 Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Mức độ 3 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Nộp hồ sơ Chi tiết
12 Cấp Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động Mức độ 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
13 Cấp Giấy phép đào tạo lái xe ô tô Mức độ 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
14 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Mức độ 4 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Nộp hồ sơ Chi tiết
15 Cấp Giấy phép lái xe quốc tế Mức độ 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
16 Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện Mức độ 4 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Nộp hồ sơ Chi tiết
17 Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia Mức độ 4 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Nộp hồ sơ Chi tiết
18 Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ Mức độ 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
19 Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam Mức độ 2 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Chi tiết
20 Cấp Giấy phép xe tập lái Mức độ 4 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Nộp hồ sơ Chi tiết