Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 3 Chứng thực Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Mức độ 3 Dịch vụ du lịch khác Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Mức độ 3 Dịch vụ du lịch khác Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Mức độ 3 Dịch vụ du lịch khác Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Mức độ 3 Dịch vụ du lịch khác Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Mức độ 3 Dịch vụ du lịch khác Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch Mức độ 3 Dịch vụ du lịch khác Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu) Mức độ 3 Điện ảnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết
9 Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim (- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu; - Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện: + Sản suất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến; + Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến) Mức độ 3 Điện ảnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu cấp tỉnh Mức độ 4 Điện ảnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết
11 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Mức độ 3 Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết
12 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Mức độ 4 Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết
13 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Mức độ 3 Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết
14 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Mức độ 3 Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết
15 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Mức độ 3 Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết
16 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Mức độ 2 Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành phố Cần Thơ Chi tiết
17 Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp Mức độ 3 Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết
18 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Mức độ 3 Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết
19 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Mức độ 3 Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết
20 Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương Mức độ 4 Di sản văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết