Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 3 Chứng thực Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện thủy nội địa Mức độ 2 Đăng kiểm các đơn vị đăng kiểm Chi tiết
3 Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong kiểm tra lưu hành xe chở người bốn bánh có gắn động cơ Mức độ 2 Đăng kiểm Chi cục Đăng kiểm Chi tiết
4 Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo Mức độ 2 Đăng kiểm Cục Đăng kiểm Việt Nam, Các đơn vị đăng kiểm Chi tiết
5 Cấp Giấy chứng nhận lưu hành, tem lưu hành cho xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ Mức độ 2 Đăng kiểm Các đơn vị đăng kiểm được Cục Đăng kiểm Việt Nam ủy quyền Chi tiết
6 Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Mức độ 2 Đăng kiểm các đơn vị đăng kiểm Chi tiết
7 Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo Mức độ 2 Đăng kiểm Cục Đăng kiểm Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Chi tiết
8 Thủ tục cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Mức độ 4 Dịch vụ du lịch khác Sở Giao thông vận tải - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết
9 Thủ tục cấp đổi biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Mức độ 4 Dịch vụ du lịch khác Sở Giao thông vận tải - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Thủ tục cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Mức độ 4 Dịch vụ du lịch khác Sở Giao thông vận tải - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết
11 Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Mức độ 3 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Nộp hồ sơ Chi tiết
12 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn Mức độ 3 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Nộp hồ sơ Chi tiết
13 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu Mức độ 3 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Nộp hồ sơ Chi tiết
14 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng Mức độ 3 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Nộp hồ sơ Chi tiết
15 Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Mức độ 3 Đường bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Nộp hồ sơ Chi tiết
16 Cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động Mức độ 3 Đường bộ Sở Giao thông vận tải Nộp hồ sơ Chi tiết
17 Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô Mức độ 2 Đường bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Chi tiết
18 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Mức độ 4 Đường bộ Sở Giao thông vận tải - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết
19 Cấp Giấy phép lái xe quốc tế Mức độ 2 Đường bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Chi tiết
20 Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện Mức độ 4 Đường bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Nộp hồ sơ Chi tiết