CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
61 Thủ tục trợ cấp đối với dân quân bị ốm hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị ốm dẫn đến chết Một phần Dân quân tự vệ Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết Liên hệ
62 Thủ tục trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết Một phần Dân quân tự vệ Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết Liên hệ
63 Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ. Một phần Dân số - Sức khoẻ sinh sản Trạm Y tế xã, phường, thị trấn Chi tiết Liên hệ
64 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Một phần Dân số - Sức khoẻ sinh sản Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương Chi tiết Liên hệ
65 Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số. Một phần Dân số - Sức khoẻ sinh sản Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
66 Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) Một phần Đất đai Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
67 Xác nhận Đơn đăng ký phương tiện thủy nội địa dùng cho phương tiện đang khai thác, đăng ký lần đầu Một phần Đất đai Chi tiết Liên hệ
68 Thủ tục đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội (chủ phương tiện là cá nhân) Một phần Động viên quân đội Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết Liên hệ
69 Thủ tục xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ phương tiện là cá nhân) Một phần Động viên quân đội Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
70 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Một phần Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Chi tiết Liên hệ