CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
61 Thủ tục trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết Một phần Dân quân tự vệ Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết Liên hệ
62 Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ. Một phần Dân số - Sức khoẻ sinh sản Trạm Y tế xã, phường, thị trấn Chi tiết Liên hệ
63 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Một phần Dân số - Sức khoẻ sinh sản Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương Chi tiết Liên hệ
64 Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số. Một phần Dân số - Sức khoẻ sinh sản Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
65 Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) Một phần Đất đai Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
66 Xác nhận Đơn đăng ký phương tiện thủy nội địa dùng cho phương tiện đang khai thác, đăng ký lần đầu Một phần Đất đai Chi tiết Liên hệ
67 Thủ tục đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội (chủ phương tiện là cá nhân) Một phần Động viên quân đội Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết Liên hệ
68 Thủ tục xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ phương tiện là cá nhân) Một phần Động viên quân đội Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
69 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Một phần Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Chi tiết Liên hệ
70 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Một phần Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Chi tiết Liên hệ
71 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Một phần Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Chi tiết Liên hệ
72 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Một phần Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Chi tiết Liên hệ
73 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Một phần Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Chi tiết Liên hệ
74 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Một phần Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
75 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Một phần Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Chi tiết Liên hệ
76 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Một phần Đường thủy nội địa Chi cục đường thủy nội địa, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Chi tiết Liên hệ
77 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Một phần Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Chi tiết Liên hệ
78 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Một phần Giải quyết khiếu nại Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
79 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã Một phần Giải quyết tố cáo Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
80 Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú Một phần Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
81 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Một phần Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
82 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Một phần Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
83 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Một phần Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
84 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Một phần Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
85 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Một phần Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
86 Thủ tục đăng ký lại kết hôn Một phần Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
87 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Một phần Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
88 Thủ tục về Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc và điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Một phần Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
89 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Một phần Khoa học, Công nghệ và Môi trường Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
90 Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường Một phần Môi trường Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ