CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
151 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Toàn trình Toàn trình Thủy sản Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
152 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Toàn trình Toàn trình Thủy sản Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
153 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Toàn trình Toàn trình Tổ chức - Biên chế Phòng Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
154 Thủ tục đổi tên quỹ cấp huyện Toàn trình Toàn trình Tổ chức phi chính phủ Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
155 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Toàn trình Toàn trình Tôn giáo Chính phủ Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã., Phòng Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
156 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện Toàn trình Toàn trình Tôn giáo Chính phủ Phòng Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
157 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Toàn trình Toàn trình Tôn giáo Chính phủ Phòng Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
158 Thủ tục công nhận lại Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị Toàn trình Toàn trình Văn hóa Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
159 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện Toàn trình Toàn trình Văn hóa Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
160 Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Toàn trình Toàn trình Bảo trợ xã hội Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã., Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
161 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Một phần Một phần Bảo trợ xã hội Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã. Chi tiết Liên hệ
162 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện) Một phần Một phần Bồi thường nhà nước Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính quy định tại Điều 33 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp huyện Chi tiết Liên hệ
163 Phục hồi danh dự (cấp huyện) Một phần Một phần Bồi thường nhà nước Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính quy định tại Điều 33 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp huyện Chi tiết Liên hệ
164 Cấp lại thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) Một phần Một phần Cấp, quản lý căn cước công dân Công an huyện Chi tiết Liên hệ
165 Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện) Một phần Một phần Cấp, quản lý căn cước công dân Công an huyện Chi tiết Liên hệ
166 Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện) Một phần Một phần Cấp, quản lý căn cước công dân Công an huyện Chi tiết Liên hệ
167 Đổi thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) Một phần Một phần Cấp, quản lý căn cước công dân Công an huyện Chi tiết Liên hệ
168 Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) Một phần Một phần Cấp, quản lý căn cước công dân Công an huyện Chi tiết Liên hệ
169 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế Một phần Một phần Chi trả các chế độ BHXH Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Bảo hiểm xã hội tỉnh Chi tiết Liên hệ
170 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Một phần Một phần Công nghiệp địa phương Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
171 Phê duyệt Nội quy chợ (đối với chợ hạng 2, hạng 3) Một phần Một phần Công nghiệp địa phương Chi tiết Liên hệ
172 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa” (đồng loạt) Một phần Một phần Đất đai Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Chi tiết Liên hệ
173 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất. Một phần Một phần Đất đai Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Chi tiết Liên hệ
174 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Một phần Một phần Đất đai Phòng Tài nguyên và Môi trường Chi tiết Liên hệ
175 Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Một phần Một phần Đất đai Chi tiết Liên hệ
176 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện Một phần Một phần Đất đai Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã. Chi tiết Liên hệ
177 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Một phần Một phần Đất đai Phòng Tài nguyên và Môi trường Chi tiết Liên hệ
178 Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện) Một phần Một phần Đất đai Phòng Tài nguyên và Môi trường Chi tiết Liên hệ
179 Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện) Một phần Một phần Đất đai Phòng Tài nguyên và Môi trường Chi tiết Liên hệ
180 Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Một phần Một phần Đất đai Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Chi tiết Liên hệ
181 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Một phần Một phần Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Chi tiết Liên hệ
182 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Một phần Một phần Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Chi tiết Liên hệ
183 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Một phần Một phần Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Chi tiết Liên hệ
184 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Một phần Một phần Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Chi tiết Liên hệ
185 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Một phần Một phần Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Chi tiết Liên hệ
186 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Một phần Một phần Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
187 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Một phần Một phần Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Chi tiết Liên hệ
188 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Một phần Một phần Đường thủy nội địa Chi cục đường thủy nội địa, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Chi tiết Liên hệ
189 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Một phần Một phần Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Chi tiết Liên hệ
190 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Một phần Một phần Giải quyết khiếu nại Thanh tra huyện Chi tiết Liên hệ
191 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện Một phần Một phần Giải quyết khiếu nại Thanh tra huyện Chi tiết Liên hệ
192 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện Một phần Một phần Giải quyết tố cáo Thanh tra huyện Chi tiết Liên hệ
193 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Một phần Một phần Giáo dục dân tộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Chi tiết Liên hệ
194 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Một phần Một phần Giáo dục dân tộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Chi tiết Liên hệ
195 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Một phần Một phần Giáo dục dân tộc Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo Chi tiết Liên hệ
196 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Một phần Một phần Giáo dục dân tộc Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
197 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Một phần Một phần Giáo dục dân tộc Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện Chi tiết Liên hệ
198 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Một phần Một phần Giáo dục mầm non Phòng Giáo dục và Đào tạo Chi tiết Liên hệ
199 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Một phần Một phần Giáo dục mầm non Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
200 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Một phần Một phần Giáo dục mầm non Phòng Giáo dục và Đào tạo Chi tiết Liên hệ