CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
181 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Một phần Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Chi tiết Liên hệ
182 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Một phần Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Chi tiết Liên hệ
183 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Một phần Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
184 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Một phần Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Chi tiết Liên hệ
185 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Một phần Đường thủy nội địa Chi cục đường thủy nội địa, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Chi tiết Liên hệ
186 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Một phần Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Chi tiết Liên hệ
187 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Một phần Giải quyết khiếu nại Thanh tra huyện Chi tiết Liên hệ
188 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện Một phần Giải quyết khiếu nại Thanh tra huyện Chi tiết Liên hệ
189 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện Một phần Giải quyết tố cáo Thanh tra huyện Chi tiết Liên hệ
190 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Một phần Giáo dục dân tộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Chi tiết Liên hệ
191 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Một phần Giáo dục dân tộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Chi tiết Liên hệ
192 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Một phần Giáo dục dân tộc Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo Chi tiết Liên hệ
193 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Một phần Giáo dục dân tộc Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
194 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Một phần Giáo dục dân tộc Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện Chi tiết Liên hệ
195 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Một phần Giáo dục mầm non Phòng Giáo dục và Đào tạo Chi tiết Liên hệ
196 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Một phần Giáo dục mầm non Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
197 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Một phần Giáo dục mầm non Phòng Giáo dục và Đào tạo Chi tiết Liên hệ
198 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Một phần Giáo dục nghề nghiệp Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
199 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Một phần Giáo dục tiểu học Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
200 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Một phần Giáo dục trung học Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện Chi tiết Liên hệ
201 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. Một phần Giáo dục trung học Phòng Giáo dục & Đào tạo Chi tiết Liên hệ
202 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS Một phần Giáo dục trung học Trung tâm Giáo dục thường xuyên Chi tiết Liên hệ
203 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS Một phần Giáo dục trung học Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết Liên hệ
204 Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài Một phần Giáo dục trung học Phòng Giáo dục & Đào tạo Chi tiết Liên hệ
205 Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước Một phần Giáo dục trung học Phòng Giáo dục & Đào tạo Chi tiết Liên hệ
206 Tuyển sinh trung học cơ sở Toàn trình Giáo dục trung học Cơ sở giáo dục phổ thông, Phòng Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
207 Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã Một phần Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
208 Xét, cấp học bổng chính sách Một phần Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Lao động TB&XH, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Thành phố Cần Thơ, Sở Nội vụ - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
209 Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh Một phần Hạ tầng kỹ thuật Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
210 Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ Một phần Hoạt động xây dựng Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ