CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
161 Phục hồi danh dự (cấp huyện) Một phần Bồi thường nhà nước Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính quy định tại Điều 33 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp huyện Chi tiết Liên hệ
162 Cấp lại thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) Một phần Cấp, quản lý căn cước công dân Công an huyện Chi tiết Liên hệ
163 Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện) Một phần Cấp, quản lý căn cước công dân Công an huyện Chi tiết Liên hệ
164 Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện) Một phần Cấp, quản lý căn cước công dân Công an huyện Chi tiết Liên hệ
165 Đổi thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) Một phần Cấp, quản lý căn cước công dân Công an huyện Chi tiết Liên hệ
166 Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) Một phần Cấp, quản lý căn cước công dân Công an huyện Chi tiết Liên hệ
167 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế Một phần Chi trả các chế độ BHXH Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Bảo hiểm xã hội tỉnh Chi tiết Liên hệ
168 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Một phần Công nghiệp địa phương Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
169 Phê duyệt Nội quy chợ (đối với chợ hạng 2, hạng 3) Một phần Công nghiệp địa phương Chi tiết Liên hệ
170 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa” (đồng loạt) Một phần Đất đai Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Chi tiết Liên hệ
171 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất. Một phần Đất đai Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Chi tiết Liên hệ
172 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Một phần Đất đai Phòng Tài nguyên và Môi trường Chi tiết Liên hệ
173 Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Một phần Đất đai Chi tiết Liên hệ
174 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Một phần Đất đai Phòng Tài nguyên và Môi trường Chi tiết Liên hệ
175 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện Một phần Đất đai Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã. Chi tiết Liên hệ
176 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Một phần Đất đai Phòng Tài nguyên và Môi trường Chi tiết Liên hệ
177 Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện) Một phần Đất đai Phòng Tài nguyên và Môi trường Chi tiết Liên hệ
178 Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện) Một phần Đất đai Phòng Tài nguyên và Môi trường Chi tiết Liên hệ
179 Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Một phần Đất đai Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Chi tiết Liên hệ
180 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Một phần Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Chi tiết Liên hệ