CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
201 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Một phần Một phần Giáo dục mầm non Phòng Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
202 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Một phần Một phần Giáo dục nghề nghiệp Cơ sở giáo dục nghề nghiệp Chi tiết Liên hệ
203 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Một phần Một phần Giáo dục nghề nghiệp Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Chi tiết Liên hệ
204 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Một phần Một phần Giáo dục tiểu học Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
205 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Toàn trình Toàn trình Giáo dục trung học Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
206 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS Toàn trình Toàn trình Giáo dục trung học Trung tâm Giáo dục thường xuyên Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
207 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở Toàn trình Toàn trình Giáo dục trung học Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
208 Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài Một phần Một phần Giáo dục trung học Phòng Giáo dục & Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
209 Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước Một phần Một phần Giáo dục trung học Phòng Giáo dục & Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
210 Tuyển sinh trung học cơ sở Toàn trình Toàn trình Giáo dục trung học Cơ sở giáo dục phổ thông, Phòng Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
211 Đề nghị đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp huyện Một phần Một phần Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết Liên hệ
212 Đề nghị đánh giá, công nhận Cộng đồng học tập cấp xã Một phần Một phần Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
213 Đề nghị đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện Một phần Một phần Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Phòng Giáo dục và đào tạo Chi tiết Liên hệ
214 Xét, cấp học bổng chính sách Một phần Một phần Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Lao động TB&XH, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Thành phố Cần Thơ, Sở Nội vụ - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
215 Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh Một phần Một phần Hạ tầng kỹ thuật Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
216 Phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị Một phần Một phần Hoạt động xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
217 Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (Trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp) Một phần Một phần Hoạt động xây dựng Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
218 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Một phần Một phần Hộ tịch Phòng Tư Pháp Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
219 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Một phần Một phần Hộ tịch Phòng Tư Pháp Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
220 Thủ tục về Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc và điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Một phần Một phần Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ