Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Giải quyết chế độ hưu trí hằng tháng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhập ngũ từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 01/4/2000 Mức độ 2 Bảo hiểm xã hội Cơ quan quân sự xã (phường) Chi tiết
2 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm Mức độ 2 Bảo trợ xã hội Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
3 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Mức độ 2 Bảo trợ xã hội Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
4 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Mức độ 2 Bảo trợ xã hội Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
5 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Mức độ 2 Bảo trợ xã hội Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
6 Thủ tục Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Mức độ 2 Bảo trợ xã hội Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
7 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Mức độ 2 Bảo trợ xã hội Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
8 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Mức độ 2 Bảo trợ xã hội Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Chi tiết
9 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Mức độ 2 Bảo trợ xã hội Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
10 Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu, nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc Mức độ 2 Chính sách Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
11 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (đối tượng từ trần) Mức độ 2 Chính sách Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
12 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Mức độ 2 Chứng thực Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Tư Pháp Chi tiết
13 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 3 Chứng thực Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc Nộp hồ sơ Chi tiết
14 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Mức độ 2 Chứng thực Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Tư Pháp, Tổ chức hành nghề công chứng, Cơ quan đại diện có thẩm quyền Chi tiết
15 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Mức độ 2 Chứng thực Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Tư Pháp, Tổ chức hành nghề công chứng, Cơ quan đại diện có thẩm quyền Chi tiết
16 Thủ tục chứng thực di chúc Mức độ 2 Chứng thực Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
17 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Mức độ 2 Chứng thực Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
18 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở Mức độ 2 Chứng thực Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
19 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Mức độ 2 Chứng thực Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
20 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Mức độ 2 Chứng thực Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
21 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Mức độ 2 Chứng thực Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Tư Pháp Chi tiết
22 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Mức độ 2 Chứng thực Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Tư Pháp Chi tiết
23 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Mức độ 2 Công tác dân tộc Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Ban Dân tộc Chi tiết
24 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Mức độ 2 Công tác dân tộc Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Ban Dân tộc Chi tiết
25 Thủ tục trợ cấp đối với dân quân bị ốm hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị ốm dẫn đến chết Mức độ 2 Dân quân tự vệ Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết
26 Thủ tục trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết Mức độ 2 Dân quân tự vệ Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết
27 Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ em được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Mức độ 2 Dân số Trạm Y tế xã, phường, thị trấn Chi tiết
28 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Mức độ 2 Dân số Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương Chi tiết
29 Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) Mức độ 2 Đất đai Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
30 Thủ tục đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội (chủ phương tiện là cá nhân) Mức độ 2 Động viên quân đội Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết
31 Thủ tục xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ phương tiện là cá nhân) Mức độ 2 Động viên quân đội Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
32 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Mức độ 2 Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Chi tiết
33 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Mức độ 2 Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Chi tiết
34 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Mức độ 2 Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Chi tiết
35 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Mức độ 2 Đường thủy nội địa Chi cục đường thủy nội địa, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Chi tiết
36 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Mức độ 2 Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Chi tiết
37 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Mức độ 2 Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
38 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Mức độ 2 Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Chi tiết
39 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Mức độ 2 Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Chi tiết
40 Xác nhận Đơn đăng ký phương tiện thủy nội địa dùng cho phương tiện đang khai thác, đăng ký lần đầu Mức độ 2 Đường thủy nội địa Chi tiết
41 Xác nhận Đơn đề nghị chấp thuận mở bến khách ngang sông Mức độ 2 Đường thủy nội địa Chi tiết
42 Xác nhận Giấy bán, tặng cho xe máy chuyên dùng để đăng ký biển số xe máy chuyên dùng hoặc di chuyển đi, đến Mức độ 2 Đường thủy nội địa Chi tiết
43 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Mức độ 2 Đường thủy nội địa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Chi cục đường thủy nội địa Chi tiết
44 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
45 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã Mức độ 2 Giải quyết tố cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Chi tiết
46 giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Mức độ 3 Giáo dục Mầm non Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Chi tiết
47 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Mức độ 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Chi tiết
48 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Mức độ 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết
49 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Mức độ 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Chi tiết
50 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Mức độ 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Chi tiết
51 Đăng ký khai tử, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng), hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí Mức độ 2 Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
52 Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú Mức độ 2 Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
53 Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất, hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí Mức độ 2 Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
54 Đăng ký lại khai tử Mức độ 2 Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
55 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Mức độ 3 Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Chi tiết
56 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Mức độ 3 Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Chi tiết
57 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Mức độ 2 Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
58 Thủ tục đăng ký giám hộ Mức độ 3 Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Chi tiết
59 Thủ tục đăng ký kết hôn Mức độ 3 Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Chi tiết
60 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Mức độ 2 Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
61 Thủ tục đăng ký khai sinh Mức độ 3 Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Chi tiết
62 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Mức độ 3 Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Chi tiết
63 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Mức độ 2 Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
64 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Mức độ 2 Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
65 Thủ tục đăng ký khai tử Mức độ 2 Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
66 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Mức độ 2 Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
67 Thủ tục đăng ký lại kết hôn Mức độ 2 Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
68 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Mức độ 2 Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
69 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Mức độ 2 Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
70 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Mức độ 2 Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
71 Thủ tục về Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế (cấp mới, cấp đổi và cấp lại) cho trẻ em dưới 6 tuổi Mức độ 2 Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
72 Thủ tục về Đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế (cấp mới, cấp đổi và cấp lại) cho trẻ em dưới 6 tuổi Mức độ 2 Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
73 Thủ tục về Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc và điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Mức độ 2 Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
74 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Mức độ 2 Môi trường Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
75 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Mức độ 2 Môi trường Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết