CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1801 Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh Một phần Xử lý đơn thư Ban tiếp công dân cấp tỉnh, Bộ phận xử lý đơn thư thuộc Thanh tra tỉnh và các sở Chi tiết Liên hệ
1802 Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã Một phần Xử lý đơn thư Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
1803 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu Toàn trình Y Dược cổ truyền Sở Y tế - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
1804 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ dược liệu Toàn trình Y Dược cổ truyền Sở Y tế - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
1805 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Toàn trình Y tế Dự phòng Sở Y tế - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
1806 Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho người nghiện chất dạng thuốc phiện được trở về cộng đồng từ cơ sở quản lý Một phần Y tế Dự phòng Cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, Sở Y tế - Thành phố Cần Thơ Chi tiết Liên hệ
1807 Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện giữa các cơ sở quản lý Một phần Y tế Dự phòng Cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, Sở Y tế - Thành phố Cần Thơ Chi tiết Liên hệ
1808 Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện ngoài cộng đồng Một phần Y tế Dự phòng Cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, Sở Y tế - Thành phố Cần Thơ Chi tiết Liên hệ
1809 Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm Toàn trình Y tế Dự phòng Sở Y tế - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
1810 Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế Toàn trình Y tế Dự phòng Sở Y tế - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
1811 Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện Toàn trình Y tế Dự phòng Sở Y tế Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
1812 Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện đang cư trú tại cộng đồng Một phần Y tế Dự phòng Cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, Sở Y tế - Thành phố Cần Thơ Chi tiết Liên hệ
1813 Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện trong các cơ sở trại giam, trại tạm giam, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng Một phần Y tế Dự phòng Cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, Sở Y tế - Thành phố Cần Thơ Chi tiết Liên hệ
1814 Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS Toàn trình Y tế Dự phòng Sở Y tế - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
1815 Giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng Một phần Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
1816 Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác Một phần Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
1817 Giải quyết hưởng chế độ thai sản Một phần Bảo hiểm xã hội cấp huyện Chi tiết Liên hệ
1818 Giải quyết hưởng chế độ thai sản (Thực hiện đối với trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi) Một phần Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ