CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
141 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Toàn trình Văn hóa Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
142 Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học Toàn trình Các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo, Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
143 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Toàn trình An toàn thực phẩm Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
144 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Toàn trình Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
145 Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc Toàn trình Dược phẩm Sở Y tế - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
146 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Toàn trình Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
147 Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Toàn trình Kiểm định chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
148 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình Toàn trình Thi đua - khen thưởng Phòng Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
149 Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước Toàn trình Mỹ phẩm Sở Y tế - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
150 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Một phần Kinh doanh khí Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
151 Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục II và III CITES Toàn trình Lâm nghiệp Chi cục Kiểm lâm, Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
152 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế Toàn trình Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
153 Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia Toàn trình Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
154 Di chuyển hồ sơ khi người hưởng trợ cấp ưu đãi thay đổi nơi thường trú Một phần Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
155 Cấp Giấy phép xe tập lái Toàn trình Đường bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
156 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Toàn trình Lưu thông hàng hóa trong nước Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
157 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Toàn trình Thể dục thể thao Ủy ban nhân dân các cấp Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
158 Đăng ký thay đổi biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Một phần Đăng ký biện pháp bảo đảm Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
159 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục Toàn trình Các cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo, Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
160 Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Toàn trình Dược phẩm Sở Y tế - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ