CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
121 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Một phần Hộ tịch Phòng Tư Pháp Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
122 Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III Toàn trình Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
123 Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp Toàn trình Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
124 Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Toàn trình Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
125 Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ Toàn trình Hội nghị, hội thảo quốc tế Sở Ngoại vụ - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
126 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Một phần Thi đua - khen thưởng Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
127 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Toàn trình Việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Thành phố Cần Thơ, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
128 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Một phần Chứng thực Phòng Tư Pháp, Tổ chức hành nghề công chứng, Cơ quan đại diện có thẩm quyền Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
129 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện Một phần Đất đai Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
130 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Toàn trình Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
131 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Toàn trình Đầu tư tại Việt nam Ban quản lý Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
132 Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Toàn trình Kiểm định chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
133 Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế Một phần Thu BHXH, BHYT, BHTN, BH tai nạn lao động, BNN Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
134 Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Toàn trình Thi đua - khen thưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương (gọi tắt là Vụ II) - Bộ Nội vụ, Vụ Thi đua - Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Vụ III) - Bộ Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
135 Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (cấp Tỉnh). Toàn trình Việc làm Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ - Thành phố Cần Thơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
136 Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Toàn trình An toàn bức xạ và hạt nhân Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
137 Cấp Giấy phép lái xe quốc tế Toàn trình Đường bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
138 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở thay đổi loại hình kinh doanh hoặc phạm vi kinh doanh dược mà có thay đổi điều kiện kinh doanh; thay đổi địa điểm kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) Toàn trình Dược phẩm Sở Y tế - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
139 Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Toàn trình Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
140 Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước Toàn trình Mỹ phẩm Sở Y tế - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ