CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
101 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Toàn trình Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
102 Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón Toàn trình Bảo vệ thực vật Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
103 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Một phần Chứng thực Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Tư Pháp, Tổ chức hành nghề công chứng, Cơ quan đại diện có thẩm quyền Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
104 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Một phần Hộ tịch Phòng Tư Pháp Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
105 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Toàn trình Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
106 Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Một phần Người có công Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
107 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Toàn trình Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
108 Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo Toàn trình Quảng cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
109 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc Toàn trình Quy hoạch xây dựng, kiến trúc Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
110 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Một phần Thi đua - khen thưởng Phòng Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
111 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Toàn trình Văn bằng, chứng chỉ Phòng Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
112 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Toàn trình Việc làm Trung tâm Dịch vụ đào tạo và tư vấn việc làm Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
113 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Toàn trình Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
114 Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục Toàn trình Kiểm định chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
115 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh Toàn trình Tôn giáo Chính phủ Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
116 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Toàn trình Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
117 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia Toàn trình Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
118 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam Toàn trình Xúc tiến thương mại Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
119 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Một phần Thi đua - khen thưởng Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
120 Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ Toàn trình Dược phẩm Sở Y tế - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ