CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Mã thủ tục:
1.002150.000.00.00.H13
Số quyết định:
1271/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng
Cấp thực hiện:
Cơ quan khác
Loại thủ tục:
TTHC được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết (TTHC đặc thù của địa phương)
Lĩnh vực:
Dân số - Sức khoẻ sinh sản
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cha mẹ hoặc người thân thích của trẻ gửi hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng sinh cho cơ sở khám chữa bệnh nơi đã cấp giấy chứng sinh lần đầu.
Bướng 2: Trong phạm vi 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải cấp lại Giấy chứng sinh cho trẻ.
Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 03 ngày làm việc.
Bước 3: Trả giấy chứng sinh cho gia đình trẻ tại cơ sở y tế.
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 03 (Ngày làm việc) Trong thời hạn 03 ngày làm việc
Dịch vụ bưu chính 03 (Ngày làm việc) Trong thời hạn 03 ngày làm việc
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh có xác nhận của Tổ trưởng Tổ dân phố hoặc trưởng thôn về việc sinh và đang sinh sống tại địa bàn khu dân cư theo mẫu quy định tại phụ lục 3-TT số 17/2012/TT-BYT của Bộ Y tế 1 0 pl2.docx
Đối tượng thực hiện:
Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Cán bộ, công chức, viên chức,
Cơ quan thực hiện:
Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương
Cơ quan có thẩm quyền:
Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Giấy chứng sinh
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
06/2012/NĐ-CP Nghị định 06/2012/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực 2012-02-02
17/2012/TT-BYT Thông tư 17/2012/TT-BYT - Quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh 2012-10-24
14/2016/TT-BYT Thông tư 14/2016/TT-BYT - hướng dẫn chi Tiết thi hành một số Điều của Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế 2016-05-12
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Không có

DỊCH VỤ CÔNG LIÊN QUAN