CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Mã thủ tục:
2.002228.000.00.00.H13
Số quyết định:
3121/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác
Cấp thực hiện:
Cấp Xã
Loại thủ tục:
TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết (TTHC bộ ban hành, địa phương thực hiện)
Lĩnh vực:
Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Nộp hồ sơ
Tổ trưởng tổ hợp tác hoặc người đại diện theo ủy quyền của tổ hợp tác nộp thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác đến Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi tổ hợp tác thành lập.
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ
Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác.
Bước 3: Xử lý hồ sơ
Sau khi tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác, Ủy ban nhân dân cấp xã cập nhật vào Sổ theo dõi về việc thành lập và hoạt động của tổ hợp tác các thông tin có liên quan.
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Ngay tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ. (Khác) Phí: Đồng (Không có)
Trực tiếp
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
- Trường hợp tổ trưởng tổ hợp tác nộp thông báo thì cần có:
(1) Giấy thông báo về việc chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác; 1 0 Mau I.03 NĐ 77.docx
(2) Biên bản cuộc họp tổ hợp tác về việc bầu tổ trưởng; 1 0
(3) Biên bản cuộc họp thành viên tổ hợp tác về việc chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác. 1 0
- Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của tổ hợp tác nộp thông báo thì cần có:
(1) Giấy thông báo về việc chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác; 1 0 Mau I.03 NĐ 77.docx
(2) Văn bản ủy quyền của một trăm phần trăm (100 %) tổng số thành viên tổ hợp tác; 1 0
(3) Biên bản cuộc họp thành viên tổ hợp tác về việc chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác. 1 0
Đối tượng thực hiện:
Công dân Việt Nam, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),
Cơ quan thực hiện:
Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
Cơ quan có thẩm quyền:
Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận HS:
trụ sở cơ quan
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Không.
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
91/2015/QH13 Bộ Luật dân sự 2015-11-24
77/2019/NĐ-CP Về tổ hợp tác 2019-10-10
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
- Hồ sơ thông báo có đầy đủ giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật;
- Thông tin của tổ hợp tác đã được kê khai đầy đủ vào các giấy tờ trong hồ sơ thông báo thành lập hoặc thay đổi tổ hợp tác và được cập nhật vào Sổ theo dõi thành lập và hoạt động của tổ hợp tác theo quy định của pháp luật.

DỊCH VỤ CÔNG LIÊN QUAN