CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Mã thủ tục:
3.000182.000.00.00.H13
Số quyết định:
1491/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Tuyển sinh trung học cơ sở
Cấp thực hiện:
Cấp Huyện
Loại thủ tục:
Lĩnh vực:
Giáo dục trung học
Trình tự thực hiện:
Tuyển sinh trung học cơ sở theo phương thức xét tuyển. Trường hợp cơ sở giáo dục có số học sinh đăng ký vào học lớp 6 nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh, sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn thực hiện phương án tuyển sinh theo phương thức xét tuyển hoặc kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh.
Sở giáo dục và đào tạo quyết định tổ chức tuyển sinh trung học cơ sở.
Phòng giáo dục và đào tạo lập kế hoạch tuyển sinh trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.
Trường trung học cơ sở thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của phòng giáo dục đào tạo về công tác tuyển sinh
Đối tượng tuyển sinh là người đã hoàn thành chương trình tiểu học.
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Theo Kế hoạch và Thông báo tuyển sinh hằng năm (Khác)
Trực tuyến Theo Kế hoạch và Thông báo tuyển sinh hằng năm (Khác)
Dịch vụ bưu chính Theo Kế hoạch và Thông báo tuyển sinh hằng năm (Khác)
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
Bản sao giấy khai sinh hợp lệ 0 1
Học bạ cấp tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ 1 0
Đối tượng thực hiện:
Công dân Việt Nam,
Cơ quan thực hiện:
Cơ sở giáo dục phổ thông, Phòng Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền:
Sở Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Trường THCS nơi đăng ký tuyển sinh hoặc qua trực tuyến (nếu có)
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Học sinh được tuyển vào học lớp 6
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
11/2014/TT-BGDĐT Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT 2014-04-18
18/2014/TT-BGDĐT Thông tư 18/2014/TT-BGDĐT 2014-05-26
05/2018/TT-BGDĐT Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT 2018-02-28
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Đối tượng tuyển sinh là người đã hoàn thành chương trình tiểu học.

DỊCH VỤ CÔNG LIÊN QUAN