CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Mã thủ tục:
1.005108.000.00.00.H13
Số quyết định:
1491/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS
Cấp thực hiện:
Cấp Huyện
Loại thủ tục:
TTHC được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết (TTHC đặc thù của địa phương)
Lĩnh vực:
Giáo dục trung học
Trình tự thực hiện:
- Đối tượng học bổ túc THCS muốn chuyển trường cần có đơn xin chuyển trường.
- Được phép chuyển trường khi nơi xin chuyển đến đồng ý tiếp nhận.
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp không quy định (Khác) Không quy định
Dịch vụ bưu chính không quy định (Khác) Không quy định
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
Đơn xin chuyển trường. 1 0
Văn bản đồng ý của trường nơi xin chuyển đến. 1 0
Đối tượng thực hiện:
Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài,
Cơ quan thực hiện:
Trung tâm Giáo dục thường xuyên
Cơ quan có thẩm quyền:
Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Quyết định hành chính
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
17/2003/TT-BGDĐT Thông tư 17/2003/TT-BGDĐT 2003-04-28
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Không có thông tin

DỊCH VỤ CÔNG LIÊN QUAN