Cơ quan cấp huyện, xã

CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Tên thủ tục Xác nhận Giấy bán, tặng cho xe máy chuyên dùng để đăng ký biển số xe máy chuyên dùng hoặc di chuyển đi, đến
Cơ quan thực hiện UBND Phường Thuận Hưng
Lĩnh vực Giao thông vận tải
Trình tự thực hiện - Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn.
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì trình ký;
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.
- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn.
+ Công chức trả kết quả yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)
+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút;
Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.
+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
Thành phần hồ sơ Giấy bán, cho, tặng xe máy chuyên (theo mẫu quy định).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết Trong ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện Cá nhân.
Lệ phí Không.
Điều kiện thực hiện Không.
Kết quả thực hiện Xác nhận giấy bán, tặng cho.
Mẫu đơn, tờ khai Đính kèm.
- Giấy bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng (mẫu Phụ lục 3).
Căn cứ pháp lý - Luật Giao thông đường bộ ngày 28 tháng 11 năm 2008;
- Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải về việc quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ;
- Thông tư số 59/2010/TT-BGTVT ngày 05 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi một số điều của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải.