Cơ quan cấp huyện, xã

CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Tên thủ tục Xác nhận Đơn đề nghị chấp thuận mở bến khách ngang sông
Cơ quan thực hiện UBND Phường Trường Lạc
Lĩnh vực Giao thông vận tải
Trình tự thực hiện - Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở UBND phường, xã, thị trấn.
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì trình ký.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.
- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở UBND phường, xã, thị trấn.
+ Công chức trả kết quả yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)
+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,
Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.
+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút.
Cách thức thực hiện Trực tiếp trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị chấp thuận mở bến khách ngang sông (theo mẫu quy định).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết Trong ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức.
Lệ phí Không
Điều kiện thực hiện Không
Kết quả thực hiện Xác nhận Đơn.
Mẫu đơn, tờ khai Đơn đề nghị chấp thuận mở bến khách ngang sông (mẫu 5a).
Đơn đề nghị chấp thuận mở bến khách ngang sông.docx
Căn cứ pháp lý - Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 06 năm 2004;
- Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa.