Cơ quan cấp huyện, xã

CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Tên thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình
Cơ quan thực hiện UBND Phường Thới Hòa
Lĩnh vực Lao động – Thương binh và xã hội
Trình tự thực hiện - Bước 1: Người nghiện ma túy hoặc gia đình, người giám hộ của người nghiện ma túy chưa thành niên có trách nhiệm đăng ký tự nguyện cai nghiện tại gia đình với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú. Tổ công tác giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ đăng ký tự nguyện cai nghiện tại gia đình.
- Bước 2: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký tự nguyện cai nghiện tại gia đình, Tổ công tác có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ và làm văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định quản lý cai nghiện tự nguyện tại gia đình.
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
Thành phần hồ sơ * Thành phần hồ sơ: 
     - Đơn đăng ký tự nguyện cai nghiện tại gia đình của bản thân hoặc gia đình, người giám hộ của người nghiện ma túy. Nội dung đơn phải bao gồm các nội dung: tình trạng nghiện ma túy; các hình thức cai nghiện ma túy đã tham gia; tình trạng sức khỏe; cam kết tự nguyện cai nghiện ma túy tại gia đình;
     - Bản sơ yếu lý lịch của người nghiện ma túy;
     - Kế hoạch cai nghiện cá nhân của người nghiện ma túy.
* Số lượng hồ sơ:  01 bộ
Thời hạn giải quyết Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.
Đối tượng thực hiện Người nghiện ma túy hoặc gia đình, người giám hộ của người nghiện ma túy chưa thành niên.
Lệ phí Không.
Điều kiện thực hiện Người nghiện ma túy đang cư trú tại cộng đồng tự giác khai báo và tự nguyện đăng ký cai nghiện tại gia đình. 
Kết quả thực hiện Quyết định quản lý cai nghiện tự nguyện tại gia đình.
Mẫu đơn, tờ khai Không.
Căn cứ pháp lý Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình, cai nghiện ma tuý tại cộng đồng.