Cơ quan cấp huyện, xã

CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Tên thủ tục 11. Xác nhận Đơn đăng ký phương tiện thủy nội địa dùng cho phương tiện đang khai thác, đăng ký lần đầu
Cơ quan thực hiện UBND Phường Xuân Khánh
Lĩnh vực Giao thông vận tải
Trình tự thực hiện - Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn.
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì trình ký.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.
- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn.
+ Công chức trả kết quả yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)
+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút,
Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.
+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút.
Cách thức thực hiện Trực tiếp trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thành phần hồ sơ - Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa (theo mẫu quy định).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết Trong ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Lệ phí Không
Điều kiện thực hiện Không
Kết quả thực hiện Xác nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.
Mẫu đơn, tờ khai Đơn đề nghị đăng ký phương tiên thủy nội địa
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA.docx
Căn cứ pháp lý - Luật Giao thông Đường thủy nội địa năm 2004;
- Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải ban hành “Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa”;
- Quyết định số 19/2005/QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Bộ Giao thông vận tải quy định điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm thủy nội địa.