Cơ quan cấp huyện, xã

CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Tên thủ tục (LT) Đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú
Cơ quan thực hiện UBND Phường Thường Thạnh
Lĩnh vực Tư pháp
Trình tự thực hiện - Cá nhân, tổ chức có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính nộp hoặc ủy quyền cho người khác nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Ủy ban nhân dân cấp xã. Việc ủy quyền phải thực hiện theo quy định của pháp luật. Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình;
- Công chức tư pháp - hộ tịch của Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ theo các thành phần. Trường hợp người dân chưa có Tờ khai đăng ký khai tử hoặc Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu thì công chức tư pháp - hộ tịch cấp cho người dân các mẫu giấy tờ đó theo quy định;
- Trường hợp hồ sơ của người dân đầy đủ, đúng thành phần hồ sơ thì công chức tư pháp - hộ tịch có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và tạm thu lệ phí (nếu có); viết giấy nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người dân. Trong giấy hẹn trả kết quả phải ghi rõ yêu cầu của người dân, giấy tờ nộp trong hồ sơ và thời gian trả kết quả thực hiện liên thông các thủ tục hành chính;
- Trường hợp yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính không thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của cơ quan mình thì công chức tư pháp - hộ tịch có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn cụ thể để người dân đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật;
- Ngay sau khi nhận giấy tờ nêu trên, nếu thấy việc khai tử đúng thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung khai tử vào Sổ hộ tịch, cùng người đi khai tử ký tên vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người đi khai tử. Công chức tư pháp - hộ tịch khóa thông tin hộ tịch của người chết trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Thực hiện việc đăng ký khai tử ngay trong ngày; trường hợp hồ sơ tiếp nhận sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay trong ngày thì tiến hành giải quyết trong ngày làm việc tiếp theo;
- Sau khi thực hiện đăng ký khai tử xong, công chức tư pháp - hộ tịch lập hồ sơ xóa đăng ký thường trú chuyển cho Công an quận, huyện;
- Ngay sau khi nhận được hồ sơ do công chức tư pháp - hộ tịch chuyển đến, Công an quận, huyện có trách nhiệm kiểm tra tính hợp pháp, đầy đủ của hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ, lệ phí (nếu có) đầy đủ, đúng quy định thì trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Công an quận, huyện thực hiện xóa tên công dân trong sổ đăng ký thường trú, sổ hộ khẩu và trả kết quả cho công chức tư pháp - hộ tịch để trả cho người yêu cầu;
+ Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định thì trong thời hạn 01 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Công an quận, huyện phải thông báo cho công chức tư pháp - hộ tịch biết để hoàn thiện hồ sơ theo quy định và gửi lại cho Công an  quận, huyện để thực hiện theo quy định;
+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện xóa đăng ký thường trú thì trong thời hạn 01 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Công an quận, huyện có văn bản trả lời kèm theo hồ sơ trả lại cho công chức tư pháp - hộ tịch biết để xử lý theo quy định;
- Hết thời hạn nêu trên, Công an quận, huyện trả hồ sơ giải quyết xóa đăng ký thường trú cho công chức tư pháp - hộ tịch;
- Công chức tư pháp - hộ tịch có trách nhiệm ký vào sổ theo dõi giải quyết hộ khẩu;
- Người nộp hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã nộp hồ sơ để nhận kết quả liên thông các thủ tục hành chính. Nếu người nộp hồ sơ có yêu cầu nhận kết quả thực hiện liên thông các thủ tục hành chính qua dịch vụ chuyển phát thì đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã và phải trả phí dịch vụ chuyển phát;
- Trường hợp người nộp hồ sơ có yêu cầu nhận kết quả từng loại thủ tục trực tiếp tại Công an quận, huyện thì khi nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã phải yêu cầu cụ thể để ghi vào phiếu hẹn. Hết thời hạn nêu trên, người nộp hồ sơ sẽ được trực tiếp nhận kết quả theo yêu cầu tại Công an quận, huyện.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
+ Từ thứ hai đến thứ sáu:
- Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ;
- Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ.
+ Thứ bảy: Sáng từ 7 giờ 00 đến 10 giờ 30 phút.
- Địa điểm: Tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
Thành phần hồ sơ - Thành phần hồ sơ:
* Hồ sơ phải nộp:
+ Tờ khai đăng ký khai tử theo mẫu;
+ Bản chính Giấy báo tử (theo mẫu quy định) hoặc giấy tờ thay cho Giấy báo tử do cơ quan có thẩm quyền cấp;
Giấy tờ thay cho Giấy báo tử, gồm: Bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án (đối với người bị Tòa án tuyên bố là đã chết); Giấy xác nhận việc thi hành án tử hình của Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình (đối với người chết do thi hành án tử hình); văn bản xác nhận của cơ quan Công an hoặc kết quả giám định của Cơ quan giám định pháp y (đối với người chết trên phương tiện giao thông, chết do tai nạn, bị giết, chết đột ngột hoặc chết có nghi vấn);
Trường hợp chết không thuộc một trong các trường hợp này thì phải có Giấy báo tử của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó chết;
Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc đăng ký khai tử. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền;
+ Hộ khẩu (bản chính) có tên của người chết đăng ký thường trú;
+ Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (mẫu HK02).
* Giấy tờ phải xuất trình:
+ Bản chính một trong các giấy tờ (của người yêu cầu đăng ký khai tử) là: hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân;
+ Giấy tờ chứng minh nơi cư trú cuối cùng của người chết để xác định thẩm quyền (trong giai đoạn Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc chưa được xây dựng xong và thực hiện thống nhất trên toàn quốc);
+ Trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng của người chết thì xuất trình giấy tờ chứng minh nơi người đó chết hoặc nơi phát hiện thi thể của người chết.
Trong trường hợp hồ sơ đăng ký được gửi qua hệ thống bưu chính, thì các giấy tờ nêu trên phải là bản sao có chứng thực và người yêu cầu phải gửi nộp lệ phí (nếu không thuộc diện được miễn lệ phí) và chi phí trả kết quả qua hệ thống bưu chính.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân.
Lệ phí Đăng ký khai tử: 8.000 đồng/lần (miễn lệ phí đăng ký khai tử đúng hạn).
Điều kiện thực hiện Không
Kết quả thực hiện Giấy báo tử và Sổ hộ khẩu (đã xóa tên).
Mẫu đơn, tờ khai - Tờ khai đăng ký khai tử theo mẫu;
- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (Mẫu HK02 ban hành theo Thông tư số 36/2014/TT-BCA ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Bộ Công an)
Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.docx
Tờ khai đăng ký khai tử.docx
Căn cứ pháp lý - Luật Cư trú ngày 29 tháng 11 năm 2006;
- Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014;
- Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;
- Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú;
- Thông tư số 36/2014/TT-BCA ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú;
- Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;
- Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định danh mục và mức thu phí, lệ phí;
- Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế (cấp mới, cấp đổi và cấp lại) cho trẻ em dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú và Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu trên địa bàn thành phố Cần Thơ.