Cơ quan cấp huyện, xã

CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Tên thủ tục Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài
Cơ quan thực hiện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực Du lịch
Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính
Thành phần hồ sơ 1. Các tài liệu chứng minh về nội dung thay đổi, cụ thể: - Trường hợp thay đổi tên gọi hoặc địa chỉ đặt trụ sở của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài: Bản sao tài liệu pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp chứng minh sự thay đổi tên gọi hoặc địa chỉ đặt trụ sở của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài. - Trường hợp thay đổi người đứng đầu của Văn phòng đại diện: Văn bản của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu mới của Văn phòng đại diện; bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu mới của Văn phòng đại diện; giấy tờ chứng minh người đứng đầu cũ của Văn phòng đại diện đã thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân đến thời điểm thay đổi. - Trường hợp thay địa chỉ đặt trụ sở của Văn phòng đại diện trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thoả thuận thuê địa điểm hoặc bả (1 bản sao y)<br/>2. Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (Mẫu MĐ-3 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016) * do đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài ký (1 bản chính)<br/>3. Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (1 bản chính)
Thời hạn giải quyết 13 ngày
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Lệ phí 1.500.000 đồng/giấy phép
Điều kiện thực hiện Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện trong những trường hợp sau*:   (1) Thay đổi tên gọi hoặc địa chỉ đặt trụ sở của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài;   (2) Thay đổi người đứng đầu của Văn phòng đại diện;   (3) Thay đổi tên gọi của Văn phòng đại diện;   (4) Thay đổi nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện;   (5) Thay đổi địa chỉ đặt trụ sở của Văn phòng đại diện trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc trong khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý.
Kết quả thực hiện Giấy phép
Mẫu đơn, tờ khai
Căn cứ pháp lý - Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017.<br/>Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018*.<br/>  - Nghị định số 07/2016/NĐ-CP<br/>ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương<br/>mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Có<br/>hiệu lực từ ngày 10 tháng 3 năm 2016*.<br/>  - Thông tư số<br/>11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định<br/>biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại<br/>diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Có<br/>hiệu lực từ ngày 20 tháng 8 năm 2016*.<br/>  -<br/>Thông tư số<br/>33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức<br/>thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ<br/>lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp<br/>thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép đặt chi nhánh, văn phòng đại<br/>diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam. Có hiệu lực từ ngày 14 tháng 5<br/>năm 2018[1].<br/>  - Quyết định số 1634/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 6<br/>năm 2018 của UBND TP Cần Thơ, về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc<br/>thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.<br/>[1] Phần<br/>in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung