Cơ quan cấp huyện, xã

CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Tên thủ tục Công nhận điểm du lịch
Cơ quan thực hiện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực Du lịch
Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện Cho phép nộp qua mạng Internet
Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị công nhận điểm du lịch (Mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017) (1 bản chính)<br/>2. Bản thuyết minh về điều kiện công nhận điểm du lịch. (1 bản chính)
Thời hạn giải quyết 30 ngày
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Lệ phí Không quy định.
Điều kiện thực hiện    (1) Có tài nguyên du lịch, có ranh giới xác định trên bản đồ.     (2) Có kết cấu hạ tầng, dịch vụ cần thiết bảo đảm phục vụ khách du lịch, bao gồm:<br/> Có kết nối giao thông, thông tin liên lạc thuận lợi;<br/> Có điện, nước sạch;  <br/> Có biển chỉ dẫn, thuyết minh về điểm du lịch;<br/> Có dịch vụ ăn uống, mua sắm. (3) Đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, bao gồm:<br/> Có bộ phận bảo vệ trực 24 giờ mỗi ngày;<br/> Công khai số điện thoại, địa chỉ của tổ chức, cá nhân quản lý điểm du lịch;<br/> Có hình thức tiếp nhận và giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của khách du lịch; <br/> Nhà vệ sinh công cộng sạch sẽ, được thông gió và đủ ánh sáng, được bố trí đủ, tương ứng với số lượng khách du lịch vào thời kỳ cao điểm; <br/> Có biện pháp thu gom và xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; bố trí nhân lực làm vệ sinh môi trường;<br/> Áp dụng các biện pháp phòng, chống cháy nổ theo quy định của pháp luật.
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Mẫu đơn, tờ khai
Căn cứ pháp lý - Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017.<br/>Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.<br/>- Nghị<br/>định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết<br/>một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.<br/> - Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng<br/>12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một<br/>số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2018.<br/>-<br/>Quyết định số 1634/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 6 năm 2018 của UBND TP Cần Thơ, về việc<br/>công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa,<br/>Thể thao và Du lịch.