Cơ quan cấp huyện, xã

CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Tên thủ tục 102. Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT
Cơ quan thực hiện Sở Y tế
Lĩnh vực Dược và Mỹ phẩm
Trình tự thực hiện - Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. - Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71, đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều). Khi đến nộp hồ sơ người nộp phải xuất trình hồ sơ thông tin sản phẩm PIF theo Phụ lục số 7 của Thông tư số 06/2011/TT-BYT để đối chiếu. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng thủ quỹ (đặt tại Văn phòng Sở Y tế) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ. - Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71, đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều). + Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân. + Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận. - Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ) + Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút
Cách thức thực hiện Cho phép nộp qua mạng Internet - Mức độ 3
Thành phần hồ sơ 1. Văn bản đề nghị cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định tại Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư 09/2015/TT-BYT (1 bản chính)\\\\\\\\\\\\\\\\<br/>2. Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; bản sao có chứng thực (1 bản chính)\\\\\\\\\\\\\\\\<br/>3. Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đã hết hiệu lực kèm theo mẫu hoặc kịch bản quảng cáo đã được duyệt bản gốc (1 bản chính)
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Lệ phí Không có
Điều kiện thực hiện Không;
Kết quả thực hiện Giấy xác nhận nội dung quảng cáo
Mẫu đơn, tờ khai
DonDeNghiCapLaiXNNDQC.docx
Căn cứ pháp lý - Luật quảng cáo ngày 21 tháng 06 năm 2012; - Luật dược ngày 14 tháng 06 năm 2005;- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo; - Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25/5/2015 về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.

DỊCH VỤ CÔNG LIÊN QUAN