Cơ quan cấp huyện, xã

CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Tên thủ tục 100. Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm
Cơ quan thực hiện Sở Y tế
Lĩnh vực Dược và Mỹ phẩm
Trình tự thực hiện - Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. - Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71, đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều). Khi đến nộp hồ sơ người nộp phải xuất trình hồ sơ thông tin sản phẩm PIF theo Phụ lục số 7 của Thông tư số 06/2011/TT-BYT để đối chiếu. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì yêu cầu người nộp hồ sơ đến Phòng thủ quỹ (đặt tại Văn phòng Sở Y tế) nộp lệ phí, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ. - Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế (số 71, đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều). + Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, Biên lai nộp lệ phí; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân. + Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy chứng minh nhân dân, Biên lai nộp lệ phí; yêu cầu người nhận kết quả ký vào Sổ theo dõi kết quả; trao kết quả cho người nhận. - Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ) + Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút 
Cách thức thực hiện Cho phép nộp qua mạng Internet - Mức độ 3
Thành phần hồ sơ 1. + Tài liệu xác minh nội dung quảng cáo: • Tài liệu bằng tiếng Việt; • Nếu tài liệu bằng tiếng Anh phải dịch ra tiếng Việt kèm theo tài liệu gốc bằng tiếng Anh. Bản dịch tiếng Việt phải được đóng dấu xác nhận của đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo; • Nếu tài liệu bằng tiếng nước ngoài không phải là tiếng Anh phải dịch ra tiếng Việt và kèm theo tài liệu gốc bằng tiếng nước ngoài. Bản dịch tiếng Việt phải được công chứng theo quy định của pháp luật. (1 bản chính)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\<br/>2. Các băng hình, đĩa hình, băng âm thanh, đĩa âm thanh, đĩa mềm hoặc các vật liệu khác, maket chứa đựng nội dung quảng cáo, kịch bản phải mô tả rõ phần hình ảnh, phần lời, phần nhạc (nộp 03 bản) (3 bản chính)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\<br/>3. Bản sao có chứng thực của Phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược Việt Nam tiếp nhận đối với mỹ phẩm nhập khẩu; Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương tiếp nhận đối với mỹ phẩm sản xuất trong nước (1 bản sao y)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\<br/>4. Nếu quảng cáo thông qua hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện: Ngoài các tài liệu quy định như trên phải có các tài liệu: mẫu quảng cáo sử dụng trong chương trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt còn hiệu lực (trong trường hợp mẫu quảng cáo đã được duyệt nội dung), chương trình có ghi rõ tên nội dung báo cáo, thời gian (ngày/tháng/năm), địa điểm tổ chức (địa chỉ cụ thể); nội dung bài báo cáo và tài liệu trình bày, phát cho người dự; bảng kê tên, chức danh khoa học, trình độ chuyên môn của báo cáo viên. Toàn bộ tài liệu có trong hồ sơ phải đóng dấu giáp lai của đơn vị lập hồ sơ (1 bản chính)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\<br/>5. Văn bản ủy quyền hợp lệ của công ty công bố mỹ phẩm cho công ty đăng ký quảng cáo (trường hợp công ty đăng ký quảng cáo không phải là công ty đã công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm); (1 bản chính)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\<br/>6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước của công ty/cơ sở xin quảng cáo, bản sao có chứng thực (1 bản sao y)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\<br/>7. Văn bản đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 09/2015/TT-BYT (1 bản chính)
Thời hạn giải quyết 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Lệ phí 1.800.000đ/hồ sơ
Điều kiện thực hiện - Điều 4 Thông tư số 09/2015/TT-BYT: Điều kiện chung để xác nhận nội dung quảng cáo: <br/> Nội dung quảng cáo phải bảo đảm đúng các quy định của pháp luật về quảng cáo, không có hành vi bị cấm quy định tại Điều 8 của Luật quảng cáo. <br/> Tiếng nói, chữ viết, hình ảnh trong quảng cáo phải bảo đảm ngắn gọn, thông dụng, đúng quy định tại Điều 18 của Luật quảng cáo. Cỡ chữ nhỏ nhất trong nội dung quảng cáo phải bảo đảm tỷ lệ đủ lớn để có thể đọc được trong điều kiện bình thường và không được nhỏ hơn tỷ lệ tương đương cỡ chữ Vntime hoặc Times New Roman 12 trên khổ giấy A4. <br/> Điều 6 Thông tư số 09/2015/TT-BYT: Điều kiện xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm <br/> Mỹ phẩm phải đủ điều kiện quảng cáo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 20 của Luật quảng cáo. <br/> Nội dung quảng cáo phải theo đúng quy định tại Điều 4 Nghị định số 181/2013/NĐ-CP và các nội dung sau đây: • Không được sử dụng hình ảnh, trang phục, tên, thư tín, bài viết của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế khác; • Tính năng, công dụng của sản phẩm phải phù hợp với bản chất của sản phẩm, phân loại sản phẩm và tính năng, công dụng đã được công bố theo quy định của pháp luật.
Kết quả thực hiện Giấy xác nhận
Mẫu đơn, tờ khai
XNNDQC.docx
Căn cứ pháp lý - Luật quảng cáo ngày 21 tháng 06 năm 2012; - Luật dược ngày 14 tháng 06 năm 2005; - Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo; - Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25/5/2015 về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế; - Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh;

DỊCH VỤ CÔNG LIÊN QUAN