Cơ quan cấp huyện, xã

CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Tên thủ tục Cấp lại, điều chỉnh Giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp
Cơ quan thực hiện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Trình tự thực hiện - Bước 1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản đề nghị Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận đối tượng vào cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý (Kèm theo hồ sơ); - Bước 2: Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
+ Nhận hồ sơ qua đường Bưu điện: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận giải quyết.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ. - Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội + Đối với trường hợp nhận hồ sơ trực tiếp: Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ, trường hợp làm mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức.
+ Đối với trường hợp nhận hồ sơ qua đường Bưu điện: Người nhận kết quả phải mang theo Giấy giới thiệu của tổ chức.
+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu, yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính - Mức độ 2
Thành phần hồ sơ 1. Giấy tờ chứng minh thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đứng đầu, loại hình cơ sở, nhiệm vụ và địa bàn hoạt động (1 bản sao y)
2. Giấy phép hoạt động (1 bản chính)
3. Văn bản đề nghị điều chỉnh, cấp lại giấy phép (1 bản chính)
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Cơ quan, tổ chức
Lệ phí Không
Điều kiện thực hiện - Khi thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đứng đầu loại hình cơ sở, nhiệm vụ và địa bàn hoạt động, cơ sở phải làm thủ tục đề nghị điều chỉnh giấy phép. Trường hợp thay đổi hình thức tổ chức, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập phải làm thủ tục đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động.
- Khi giấy phép hoạt động bị mất, bị hư hỏng thì cơ sở đề nghị cấp lại giấy phép.
Kết quả thực hiện Giấy phép
Mẫu đơn, tờ khai
Căn cứ pháp lý Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

DỊCH VỤ CÔNG LIÊN QUAN