Cơ quan cấp huyện, xã

CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Tên thủ tục 17. GDĐT-17. Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học
Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Trình tự thực hiện - Trường hợp xin học lại tại trường cũ: Hiệu trưởng nhà trường cho phép nhập học sau khi đã kiểm tra hồ sơ.
- Trường hợp xin học lại tại trường khác: Hồ sơ bổ sung và thủ tục thực hiện như đối với học sinh chuyển trường.
- Trường hợp xin học lại vào lớp đầu cấp trung học phổ thông: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định trên cơ sở kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển của học sinh trước khi nghỉ học.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (trừ ngày nghỉ, lễ, tết)
+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 đến 10 giờ 30 phút, Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.
+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút.
Cách thức thực hiện Cho phép nộp qua mạng Internet
Thành phần hồ sơ 1. Học bạ của lớp hoặc cấp học đã học (bản chính) (1 bản chính)
2. Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú về việc chấp hành chính sách và pháp luật của Nhà nước (1 bản chính)
3. Bản sao giấy khai sinh. (1 bản chính)
4. Bằng tốt nghiệp của cấp học dưới (bản công chứng) (1 bản sao y)
5. Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (1 bản sao chụp)
6. Đơn xin học lại do học sinh ký (1 bản chính)
Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ
Việc xin học lại đƣợc thực hiện trong thời gian hè trước khi khai giảng
năm học mới.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Lệ phí Không
Điều kiện thực hiện Học sinh xin học lại sau thời gian nghỉ nhưng còn trong độ tuổi quy định của từng cấp học.
Kết quả thực hiện Quyết định cho học lại của Giám đốc Sở
Mẫu đơn, tờ khai
Căn cứ pháp lý Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.