Cơ quan cấp huyện, xã

CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Tên thủ tục Giải quyết tố cáo
Cơ quan thực hiện Sở Ngoại vụ
Lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo
Trình tự thực hiện - Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp công dân của Sở Ngoại Vụ (số 27, đường Ngô Gia Tự, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) hoặc gửi qua đường Bưu điện.
     Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
          - Đối với Đơn khiếu nại nhận trực tiếp:
                 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ.
                 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.
                 + Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người tố cáo đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
          - Đối với Đơn tố cáo nhận qua đường Bưu điện:
                 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận giải quyết.
                 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ hoặc không đúng thẩm quyền giải quyết thì có Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ hoặc hướng dẫn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
- Bước 3: Nhận kết quả qua đường Bưu điện theo địa chỉ ghi trong hồ sơ
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (Từ thứ hai đến thứ sáu, ngày lễ nghỉ):Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.       
Cách thức thực hiện - Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước;
- Thông qua hệ thống Bưu chính.
Thành phần hồ sơ * Thành phần hồ sơ:
     - Đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo (bản chính);
     - Các tài liệu, chứng cứ có liên quan đến nội dung tố cáo (bản sao).
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
Thời hạn giải quyết - Thời hạn giải quyết tố cáo không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý tố cáo.
- Đối với vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo một lần nhưng không quá 30 ngày.
- Đối với vụ việc đặc biệt phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo hai lần, mỗi lần không quá 30 ngày.
Người giải quyết tố cáo quyết định bằng văn bản việc gia hạn giải quyết tố cáo và thông báo đến người tố cáo, người bị tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Đối tượng thực hiện Cá nhân.
Lệ phí Không.
Điều kiện thực hiện - Việc tố cáo được thực hiện bằng đơn tố cáo hoặc tố cáo trực tiếp.
- Trường hợp tố cáo được thực hiện bằng đơn thì trong đơn tố cáo phải ghi rõ ngày, tháng, năm; họ, tên, địa chỉ của người tố cáo; nội dung tố cáo. Đơn tố cáo phải do người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ. Trường hợp nhiều người cùng tố cáo bằng đơn thì trong đơn phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của từng người tố cáo, có chữ ký hoặc điểm chỉ của từng người tố cáo; họ, tên người đại diện cho những người tố cáo để phối hợp khi có yêu cầu của người giải quyết tố cáo.
- Không thụ lý giải quyết tố cáo trong các trường hợp sau đây:
      + Tố cáo về vụ việc đã được giải quyết mà người tố cáo không cung cấp thông tin, tình tiết mới;
      + Tố cáo về vụ việc mà nội dung và những thông tin người tố cáo cung cấp không có cơ sở để xác định người vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật;
      + Tố cáo về vụ việc mà người có thẩm quyền giải quyết tố cáo không đủ điều kiện để kiểm tra, xác mimh hành vi vi phạm pháp luật, người vi phạm.
Kết quả thực hiện Kết luận nội dung tố cáo.
Mẫu đơn, tờ khai Đơn tố cáo.
Mẫu đơn tố cáo.docx
Căn cứ pháp lý - Luật Tố cáo năm 2018;
- Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo.