Cơ quan cấp huyện, xã

CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Tên thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu
Cơ quan thực hiện Sở Ngoại vụ
Lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo
Trình tự thực hiện - Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp dân của Sở Ngoại Vụ (số 27, đường Ngô Gia Tự, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) hoặc gửi qua đường Bưu điện.
     Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
          - Đối với Đơn khiếu nại nhận trực tiếp:
                 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ hẹn trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, người khiếu nại sẽ nhận được văn bản của  Sở Ngoại vụ về việc thụ lý hồ sơ.
                 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.
                 + Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người khiếu nại đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
          - Đối với Đơn khiếu nại nhận qua đường Bưu điện:
                 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận giải quyết.
                 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ hoặc không đúng thẩm quyền giải quyết thì có Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ hoặc hướng dẫn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
- Bước 3: Nhận kết quả qua đường Bưu điện theo địa chỉ ghi trong hồ sơ
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (Từ thứ hai đến thứ sáu, ngày lễ nghỉ):Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
Cách thức thực hiện - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước;
- Thông qua hệ thống Bưu chính.
Thành phần hồ sơ - Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại (bản chính);
+ Các tài liệu khác có liên quan (bản sao).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết - Không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.
- Đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn, thời hạn giải quyết lần đầu không quá 45 ngày kể từ ngày ngày thụ lý, đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 60 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân.
Lệ phí Không.
Điều kiện thực hiện Sở Ngoại vụ thụ lý đơn khiếu nại khi có đủ các điều kiện sau đây:        
     - Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại;
     - Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; trong trường hợp thông qua người đại diện để thực hiện việc khiếu nại thì người đại diện phải theo quy định tại Điều 12 của Luật Khiếu nại năm 2011;
     -  Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại, đơn khiếu nại phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại và gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hiệu, thời hạn theo quy định của Luật Khiếu nại năm 2011;
     -  Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết lần hai;
     -  Việc khiếu nại chưa được Tòa án thụ lý để giải quyết.
Kết quả thực hiện Văn bản thụ lý đơn, Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.
Mẫu đơn, tờ khai - Đơn khiếu nại (mẫu số 32);
- Giấy ủy quyền (mẫu số 41).
Đơn khiếu nại.docx
Giấy ủy quyền khiếu nại.docx
Căn cứ pháp lý - Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;
- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại năm 2011;
- Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;
- Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh;
- Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ 
về việc việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.