Cơ quan cấp huyện, xã

CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Mã thủ tục:
2.000643.000.00.00.H13
Số quyết định:
24/SYQĐ-UBND
Tên thủ tục:
Cấp lại thẻ an toàn điện
Cấp thực hiện:
Cấp Tỉnh
Loại thủ tục:
TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết (TTHC bộ ban hành, địa phương thực hiện)
Lĩnh vực:
Điện
Trình tự thực hiện:
Hồ sơ chưa hợp lệ
Người sử dụng lao động gửi hoặc nộp hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ an toàn điện đến Sở Công Thương.
Trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương xem xét tính hợp lệ của hồ sơ
Sở Công Thương có văn bản yêu cầu người sử dụng lao động bổ sung hồ sơ
Hồ sơ hợp lệ và cấp lại thẻ
Người sử dụng lao động gửi hoặc nộp hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ an toàn điện đến Sở Công Thương.
Trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương xem xét tính hợp lệ của hồ sơ
Trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương thực hiện cấp lại thẻ an toàn điện cho người lao động
Hồ sơ hợp lệ và từ chối cấp lại thẻ
Người sử dụng lao động gửi hoặc nộp hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ an toàn điện đến Sở Công Thương.
Trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương xem xét tính hợp lệ của hồ sơ
Trường hợp từ chối cấp lại thẻ an toàn điện, Sở Công Thương phải trả lời người sử dụng lao động bằng văn bản và nêu rõ lý do
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10 (Ngày làm việc)
Nộp qua bưu chính công ích 10 (Ngày làm việc)
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
Có thẻ an toàn điện cũ
Ảnh 2x3 cm 2 0
Thẻ an toàn điện cũ của người lao động 1 0
Văn bản đề nghị của người sử dụng lao động: Ghi đầy đủ họ tên, công việc và bậc an toàn hiện tại của người lao động 1 0 Mau don de nghi cap lai the an toan dien.doc
Không có thẻ an toàn điện cũ
Ảnh 2x3 cm 2 0
Văn bản đề nghị của người sử dụng lao động: Ghi đầy đủ họ tên, công việc và bậc an toàn hiện tại của người lao động; 1 0 Mau don de nghi cap lai the an toan dien.doc
Đối tượng thực hiện:
Công dân Việt Nam, Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),
Cơ quan thực hiện:
Sở Công thương
Cơ quan có thẩm quyền:
Sở Công thương
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền:
Sở Công thương
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Thẻ
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
31/2014/TT-BCT Thông tư 31/2014/TT-BCT 2014-10-02 Bộ Công thương
28/2004/QH11 Luật 28/2004/QH11 2004-12-03 Quốc Hội
24/2012/QH13 Luật 24/2012/QH13 2012-11-20 Quốc Hội
14/2014/NĐ-CP Nghị định 14/2014/NĐ-CP 2014-02-26 Chính phủ
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Người làm công việc vận hành, sửa chữa điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo làm mất hoặc làm hỏng thẻ an toàn điện