CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Mã thủ tục:
2.000621.000.00.00.H13
Số quyết định:
3999/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện
Cấp thực hiện:
Cấp Tỉnh
Loại thủ tục:
TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết (TTHC bộ ban hành, địa phương thực hiện)
Lĩnh vực:
Điện
Trình tự thực hiện:
Hồ sơ chưa hợp lệ
Người sử dụng lao động gửi hoặc nộp hồ sơ đề nghị huấn luyện, cấp mới thẻ an toàn điện theo quy định về Sở Công Thương.
Trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương tổ chức xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.
Sở Công Thương có văn bản yêu cầu người sử dụng lao động bổ sung hồ sơ
Hồ sơ hợp lệ và tổ chức huấn luyện
Người sử dụng lao động gửi hoặc nộp hồ sơ đề nghị huấn luyện, cấp mới thẻ an toàn điện theo quy định về Sở Công Thương
Trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương tổ chức xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.
Sở Công Thương xem xét các điều kiện thực tế khác để tổ chức huấn luyện
Sở Công Thương quy định cụ thể thời gian tổ chức huấn luyện, kiểm tra sát hạch căn cứ vào tình hình thực tế, số lượng người lao động được đề nghị huấn luyện, cấp mới thẻ an toàn điện nhưng không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Hồ sơ hợp lệ nhưng không tổ chức huấn luyện
Người sử dụng lao động gửi hoặc nộp hồ sơ đề nghị huấn luyện, cấp mới thẻ an toàn điện theo quy định về Sở Công Thương.
Trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương tổ chức xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.
Sở Công Thương xem xét các điều kiện thực tế khác để tổ chức huấn luyện.
Trường hợp từ chối huấn luyện, sát hạch và cấp mới thẻ an toàn điện, Sở Công Thương phải trả lời người sử dụng lao động bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10 (Ngày làm việc)
Dịch vụ bưu chính 10 (Ngày làm việc)
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
02 ảnh (2x3) cm 1 0
Văn bản đề nghị của người sử dụng lao động: Ghi đầy đủ họ tên, công việc và bậc an toàn hiện tại của người lao động; 1 0
Đối tượng thực hiện:
Công dân Việt Nam,
Cơ quan thực hiện:
Sở Công thương
Cơ quan có thẩm quyền:
Sở Công thương
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền:
Sở Công thương
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Thẻ an toàn điện
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
31/2014/TT-BCT Thông tư 31/2014/TT-BCT 2014-10-02
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Người làm công việc vận hành, sửa chữa điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo mới được tuyển dụng hoặc chuyển từ công việc khác sang.

DỊCH VỤ CÔNG LIÊN QUAN