CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Mã thủ tục:
2.000134.000.00.00.H13
Số quyết định:
721/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Khai báo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
Cấp thực hiện:
Cấp Tỉnh
Loại thủ tục:
TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết (TTHC bộ ban hành, địa phương thực hiện)
Lĩnh vực:
An toàn, vệ sinh lao động
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Trong khoảng thời gian 30 ngày trước hoặc sau khi đưa vào sử dụng , tổ chức, cá nhân dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động gửi 01 bộ hồ sơ về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương tại nơi sử dụng.
Bước 2: Cơ quan tiếp nhận xem xét thành phần và tính hợp lệ của hồ sơ.
Bước 3: Trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ký Giấy xác nhận khai báo khi đưa vào sử dụng. Trường hợp không cấp Giấy xác nhận, đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có công văn từ chối và nêu rõ lý do không cấp Giấy xác nhận khai báo.
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 4 (Ngày làm việc) Không quá 04 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)
Dịch vụ bưu chính 4 (Ngày làm việc) Không quá 04 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
Bản sao phô tô Giấy chứng nhận kết quả kiểm định của thiết bị. 1 0
Phiếu khai báo sử dụng đối tượng kiểm định; 1 0 Phụ lục Iđ.doc
Đối tượng thực hiện:
Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp,
Cơ quan thực hiện:
Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan có thẩm quyền:
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Giấy xác nhận khai báo sử dụng, máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động hoặc công văn thông báo lý do không cấp Giấy xác nhận khai báo (trong đó có nêu rõ lý do từ chối)
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
84/2015/QH13 Luật 84/2015/QH13 2015-06-25
44/2016/NĐ-CP Nghị định 44/2016/NĐ-CP 2016-05-15
16/2017/TT-BLĐTBXH Thông tư 16/2017/TT-BLĐTBXH 2017-06-08
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Không có thông tin

DỊCH VỤ CÔNG LIÊN QUAN