CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Mã thủ tục:
1.003734.000.00.00.H13
Số quyết định:
1491/QĐ-UBND
Tên thủ tục:
Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
Cấp thực hiện:
Cấp Bộ, Cấp Tỉnh, Cấp Huyện
Loại thủ tục:
TTHC được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết (TTHC đặc thù của địa phương)
Lĩnh vực:
Thi, tuyển sinh
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Cá nhân trực tiếp đến đăng ký với trung tâm sát hạch hoặc thông qua tổ chức để đăng ký dự thi với trung tâm sát hạch;
Bước 2: Trung tâm sát hạch lập danh sách thí sinh.
Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp (Khác) Theo thông báo của trung tâm sát hạch
Dịch vụ bưu chính (Khác) Theo thông báo của trung tâm sát hạch
Thành phần hồ sơ:
Tên giấy tờ: Bản chính: Bản sao: Mẫu đơn, tờ khai:
Bản sao một trong các giấy tờ: chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy khai sinh kèm theo 01 giấy tờ có ảnh đóng dấu giáp lai. 0 1
Đơn đăng ký dự thi theo mẫu tại Phụ lục kèm theo Thông tư liên tịch này 1 0
Hai (02) ảnh 4cm×6cm theo kiểu ảnh chứng minh nhân dân được chụp không quá 06 tháng trước ngày đăng ký dự thi; mặt sau của ảnh ghi rõ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh 2 0
Đối tượng thực hiện:
Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài, Cán bộ, công chức, viên chức,
Cơ quan thực hiện:
Trung tâm sát hạch
Cơ quan có thẩm quyền:
Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận HS:
Trung tâm sát hạch hoặc tổ chức (Do CSDL không cho nhập trung tâm sát hạch và mục Cơ quan thực hiện nên tậm để là Cơ sở giáo dục phổ thông)
Cơ quan được ủy quyền:
Không có thông tin
Cơ quan phối hợp:
Không có thông tin
Kết quả thực hiện:
Danh sách thí sinh dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin 2016-06-21
Yêu cầu điều kiện thực hiện:
Điều kiện dự thi
a) Cá nhân có hồ sơ đăng ký dự thi hợp lệ; đóng đầy đủ lệ phí thi theo quy định hiện hành;
b) Thí sinh dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao phải có chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.

DỊCH VỤ CÔNG LIÊN QUAN