Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Loại dịch vụ bưu điện Chọn
121 Thông báo tổ chức lễ hội Mức độ 2 Văn hóa, Thể thao và Du lịch UBND Xã Trường Xuân B Chi tiết
122 Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Mức độ 2 Văn hóa, Thể thao và Du lịch UBND Xã Trường Xuân B Chi tiết
123 Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Mức độ 2 Văn hóa, Thể thao và Du lịch UBND Xã Trường Xuân B Chi tiết
124 Cấp Giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Mức độ 2 Y tế UBND Xã Trường Xuân B Chi tiết
125 Cấp lại Giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Mức độ 2 Y tế UBND Xã Trường Xuân B Chi tiết