Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Loại dịch vụ bưu điện Chọn
121 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản Mức độ 2 Văn hóa, Thể thao và Du lịch UBND Phường Trung Kiên Chi tiết
122 Thông báo tổ chức lễ hội Mức độ 2 Văn hóa, Thể thao và Du lịch UBND Phường Trung Kiên Chi tiết
123 Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Mức độ 2 Văn hóa, Thể thao và Du lịch UBND Phường Trung Kiên Chi tiết
124 Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Mức độ 2 Văn hóa, Thể thao và Du lịch UBND Phường Trung Kiên Chi tiết
125 Cấp Giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Mức độ 2 Y tế UBND Phường Trung Kiên Chi tiết
126 Cấp lại Giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Mức độ 2 Y tế UBND Phường Trung Kiên Chi tiết